Pielęgniarstwo

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Tytuł zawodowy: magister

Przykładowe przedmioty w ramach kierunku

  • Pielęgniarstwo transkulturowe
  • Zarządzanie w pielęgniarstwie
  • Edukacja terapeutyczna
  • Programy zdrowotne
  • Profilaktyka w pielęgniarstwie rodzinnym
  • Profilaktyka w pielęgniarstwie pediatrycznym

Możliwości zatrudnienia

  • Szpitale
  • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
  • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
  • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
  • Podmioty lecznicze
  • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
  • Sanatoria i uzdrowiska
  • Domy pomocy społecznej
  • Placówki nauczania i wychowania
  • Uczelnie, instytucje naukowo-badawcze

Dodatkowe informacje

https://www.wsns.lublin.pl/oferta/studia-magisterskie/pielegniarstwo

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl