Doradztwo zawodowe — studia podyplomowe dwusemestralne

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego;
 • Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
 • Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;
 • Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
 • Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
 • Zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego;
 • Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;
 • Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Adresat studiów:

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów, jak: psychologia, pedagogika, socjologia i przygotowują do pełnienia funkcji i zadań:

 • doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych,
 • doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia,
 • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego,
 • doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyk zawodowych i 60 godzin stażu doradczego.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl