Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe dwusemestralne

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego;
 • Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 • Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
 • Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;
 • Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
 • Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
 • Zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego;
 • Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;
 • Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Adresat studiów:

Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów, jak: psychologia, pedagogika, socjologia i przygotowują do pełnienia funkcji i zadań:

 • doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych,
 • doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia,
 • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego,
 • doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyk zawodowych i 60 godzin stażu doradczego.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html