Coaching w edukacji

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego i zespołowego coachingu, wykorzystania technik coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i innych placówkach oświatowych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami, odmianami i podejściami stosowanymi w coachingu.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl