Coaching w edukacji

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego i zespołowego coachingu, wykorzystania technik coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i innych placówkach oświatowych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami, odmianami i podejściami stosowanymi w coachingu.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html