Zarządzanie

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

ZARZĄDZANIE to kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach czy administracji państwowej.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Zarządzanie jakością
 • Marketing w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich ich obszarach. Zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • instytucjach finansowych
 • działach HR, zakupów, sprzedaży itp przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności
 • zakładach produkcyjnych i przemysłowych
 • agencjach konsultingowych
 • agencjach pośrednictwa pracy
 • jednostkach rządowych i samorządowych
 • organizacjach pozarządowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl