Współczesna diagnoza zdolności poznawczych i osobowości w praktyce psychologicznej

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

W ostatnich latach wachlarz psychologicznych narzędzi diagnostycznych znacznie się poszerzył. Ukazały się współczesne wersje znanych od dawna i powszechnie uznawanych testów odnoszących się do obszaru poznawczego i osobowościowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. Pojawiły się też nowe narzędzia umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji poczynając od małych dzieci a nieustanie rozszerzając możliwości diagnostyczne na kolejne etapy rozwojowe człowieka. Przygotowany program studiów podyplomowych, ich zakres treściowy i forma mają umożliwić słuchaczom poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności diagnostycznych w kontekście wykorzystania najnowszych wersji znanych wcześniej testów oraz zapoznania się z nowymi narzędziami diagnostycznymi, które zyskują coraz większą popularność, ale przede wszystkim uznanie praktyków.

Celem studiów jest:

  • dostarczenie słuchaczom aktualnej i poszerzonej wiedzy umożliwiającej ocenę zasobów rozwojowych i funkcjonalnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych zwłaszcza w kontekście prezentowanych narzędzi diagnostycznych.
  • zdobycie umiejętności stosowania najnowszych metod i narzędzi diagnostycznych, ich właściwego doboru i interpretacji w świetle teorii psychologicznych.

http://podyplomowe.lublin.pl/wspolczesna-diagnoza-zdolnosci-poznawczych-i-osobowosci-w-praktyce-psychologicznej/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl