Psychologia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

PSYCHOLOGIA jest samodzielną dziedziną nauki, chociaż korzysta z dorobku szeregu innych dziedzin – od filozofii poczynając aż po nauki o zdrowiu.

Tytuł zawodowy: licencjat

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w sporcie
 • Psychologia w resocjalizacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi opisywać, wyjaśniać, wspomagać i korygowwać zachowania człowieka jako jednostki oraz grup społecznych. Posługuje się w tym celu specyficzną terminologia naukową, aparatem metodologicznym oraz zróżnicowanymi strategiami i formami działań praktycznych.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • agencjach konsultingowych
 • biurach karier
 • działach HR i PR
 • poradniach psychologicznych
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • placówkach oświatowych i wychowawczych
 • firmach szkoleniowych
 • agencjach reklamowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/psychologia/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl