Pedagogika

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

PEDAGOGIKA to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wsparcie rozwoju ucznia
 • Przygotowanie metodyczne do pracy w przedszkolu
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

Sylwetka absolwenta

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Proces kształcenia i uczenia się polega na koherentnym połączeniu teorii i praktyki zawodowej.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • ośrodkach pomocy społecznej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • poradniach pedagogicznych
 • placówkach oświatowych
 • poradniach rodzinnych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/pedagogika/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl