Informatyka

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Transportu i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

INFORMATYKA jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Programowanie obiektowe w języku Java
 • Zaawansowane bazy danych
 • Technologie informatyczne i wzorce projektowe
 • Podstawy programowania obiektowego w języku C/C++)
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Programowanie w środowiskach rozproszonych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Grafika i multimedialna
 • Bazy danych i Business Intellignece
 • Programowanie i technologie web
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy inżyniera informatyka. Dyplom jest oparty na efektach uczenia się z zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zdefiniowanych w oparciu o krajowe i europejskie ramy kwalifikacji zawodowych, co zapewnia kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu informatyka na różnych stanowiskach wymagających ogólnej i specjalistycznej wiedzy oraz możliwość rozszerzania i podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

 • administracji biurowej i publicznej
 • przedsiębiorstwach finansowych
 • instytucjach administracji publicznej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • firmach IT
 • firmach audytowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/informatyka/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl