Informatyka (studia w jęz. angielskim)

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Transportu i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: angielski

INFORMATYKA jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacalnych na rynku pracy.

Tytuł zawodowy: inżynier

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Grafika i multimedialna
  • Bazy danych i Business Intellignece
  • Programowanie i technologie web
  • Sieci i bezpieczeństwo informacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada potwierdzony dyplomem tytuł zawodowy inżyniera informatyka. Dyplom jest oparty na efektach uczenia się z zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zdefiniowanych w oparciu o krajowe i europejskie ramy kwalifikacji zawodowych, co zapewnia kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu informatyka na różnych stanowiskach wymagających ogólnej i specjalistycznej wiedzy oraz możliwość rozszerzania i podwyższania kwalifikacji zawodowych na kolejnych poziomach kształcenia.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

  • administracji biurowej i publicznej
  • przedsiębiorstwach finansowych
  • instytucjach administracji publicznej
  • firmach ubezpieczeniowych
  • firmach IT
  • firmach audytowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-anglojezyczne-platne/informatyka-i-stopnia/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl