Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych

Университет: Университет Экономики и Инноваций в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Celem studiów jest dostarczenie słu­chaczom wiedzy i umiejętności z za­kresu tworzenia i archiwizowania do­kumentacji medycznej, prowadzania statystyki medycznej oraz kontrak­towania, rozliczania i marketingu usług zdrowotnych.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/dokumentacja-i-statystyka-medyczna-z-rozliczaniem-swiadczen-zdrowotnych/

Высшая Школа Экономики и Инноваций в Люблине
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приемная комиссия
Бюро обслуживания студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl