Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych

College: University of Economics and Innovation in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Celem studiów jest dostarczenie słu­chaczom wiedzy i umiejętności z za­kresu tworzenia i archiwizowania do­kumentacji medycznej, prowadzania statystyki medycznej oraz kontrak­towania, rozliczania i marketingu usług zdrowotnych.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/dokumentacja-i-statystyka-medyczna-z-rozliczaniem-swiadczen-zdrowotnych/

University of Economics and Innovation in Lublin
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 749 17 70
fax: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl