Tutystyka i rekreacja

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Turystyka dzieci i młodzieży – profil ogólnoakademicki. Specjalność kształtuje umiejętności projektowania oferty turystycznej i rekreacyjnej stosownie do potrzeb różnych grup dzieci i młodzieży oraz jej realizacji w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Student ma możliwość zdobycia uprawnień wychowawców kolonijnych i kierowników wycieczek szkolnych.
 2. Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogólnoakademicki. Specjalność przygotowuje do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego z uwzględnieniem etapu planowania oferty, jej promocji i dystrybucji oraz oceny skutków z różnych punktów widzenia.
 3. Turystyka zdrowotna – profil ogólnoakademicki. Specjalność koncentruje się wokół prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów. W sposób szczególny pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych.

Podział na specjalności jest dokonywany na początku I semestru.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego:

 • Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów związanych z rozwojem branży turystycznej
 • Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych
 • Rozumie zależności pomiędzy turystyką i środowiskiem prawno-biznesowym, naturalnym i kulturowym
 • Jest przygotowany do inicjowania różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, w tym także programowania i wdrażania innowacji
 • Ma przygotowanie do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole.

 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:  

 • ośrodkach planistycznych (rozwój infrastruktury turystycznej)
 • pracy w biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych
 • samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl