Romanistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Romanistyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego lub/ i włoskiego na poziomie C1 lub B2 w zależności od wybranej specjalizacji, a także wiedzy w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej/włoskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch. Proponowane specjalizacje pozwalają na doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego lub włoskiego, a także w zakresie odmian, używanych w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Praktyczna nauka języka francuskiego (język podstawowy); Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji – włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego); Komunikacja biznesowa; Tłumaczenie tekstów prawniczych; Język Public Relations; Język specjalistyczny w naukach przyrodniczych i medycznych; Język specjalistyczny w Unii Europejskiej; Kulturowe aspekty przekładu; Historia i cywilizacja Francji; Cywilizacja krajów frankofońskich; Praktyczna nauka języka włoskiego (język podstawowy); Historia i kultura Włoch; Literatura włoska, francuska, krajów frankofońskich; Podstawy traduktologii; Tłumaczenie praktyczne; Teorie przekładoznawcze.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
http://www.umcs.pl/pl/romanistyka.htm https://www.facebook.com/filologiaromanskaumcs/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Język francuski jako podstawowy z językiem włoskim, specjalizacja tłumaczeniowa (język francuski jako podstawowy z praktyczną nauką drugiego języka romańskiego: hiszpańskiego/włoskiego/portugalskiego) oraz specjalizacja: języki specjalistyczne (odmiany języka francuskiego, np. język prawa, biznesu, turystyki) z praktyczną nauką drugiego języka romańskiego.
  2. Język włoski jako podstawowy z językiem francuskim.

Wybór specjalności następuje w trakcie procesu rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

  • Włada biegle językiem francuskim lub włoskim (na poziomie C1) oraz drugim językiem romańskim.
  • Swobodnie porozumiewa się po francusku lub włosku w sytuacjach codziennych i zawodowych, dysponując jednocześnie umiejętnością redagowania tekstów pisemnych.
  • Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi w zakresie przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych.
  • Zna podstawową terminologią wybranych dziedzin wiedzy (w tym w szczególności prawa i komunikacji biznesowej).
  • Ma teoretyczne podstawy oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu, literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury francuskiej oraz włoskiej, a także współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch.
  • Otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, a także kultury francuskiej i włoskiej,
  • firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi (Francji, Włoch), firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach świadczących usługi turystyczne, administracji a także mediach i instytucjach kultury.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl