Kognitywistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Głównym celem (interdyscyplinarnego) kierunku Kognitywistyka (studia II-go stopnia) jest wykształcenie specjalistów o wielorakich kompetencjach ułatwiających dostosowanie się do społeczeństwa technologicznego i informacyjnego, w szczególności do złożonego i zmiennego rynku pracy. Studenci zapoznają się z aktualnymi badaniami nad językiem i poznaniem z trzech głównych perspektyw: psychologii kognitywnej, sztucznej inteligencji oraz językoznawstwa kognitywnego. Program studiów pozwala na głębokie zrozumienie formalnych, neuropsychologicznych i językowych podstaw poznania i komunikacji, które mają istotne znaczenie we współczesnym świecie opartym na (inżynierii) wiedzy.

Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Informatyki, Instytutem Anglistyki, Instytutem Psychologii oraz Zakładem Logopedii.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Human Problem Solving, Psychologia rozwojowa, Neuropsychologia, Neuro- i psycholingwistyka, Neuroestetyka, Neuromodelowanie, Systemy eksperckie, Warsztaty medialne.

Studia są realizowane w języku polskim i angielskim (wybrane kursy)

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Brak specjalności – prowadzone są indywidualne ścieżki kształcenia.

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • posiada wiedzę zawodową z zakresu podstaw systemów eksperckich, programowania, modelowania,
  • posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
  • posiada podstawy teoretyczne z zakresu metod formalnych, sztucznej inteligencji, neuropsychologii i neurolingwistyki, antropologii poznawczej,
  • ma umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, głębokiego rozumienia przekazów medialnych i komunikacji społecznej.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • ośrodkach przetwarzania danych
  • agencjach reklamowych, public relations oraz mass-mediach
  • serwisach internetowych
  • instytutach naukowych

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl