Grafika

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Artystyczny

Dziedzina nauki: sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku grafika ma wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej, jest przygotowany do działania w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Posiada praktyczną znajomość eksperymentalnych technik graficznych, druku cyfrowego, fotografii użytkowej oraz multimediów i animacji komputerowej.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny (specjalność jest uruchamiana na wstępie studiów, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. GRAFIKA WARSZTATOWA
  2. GRAFIKA PROJEKTOWA

Absolwent specjalności GRAFIKA WARSZTATOWA potrafi swobodnie posługiwać się tradycyjnymi technikami graficznymi – ma do wyboru cztery techniki warsztatowe: linoryt, wklęsłodruk, litografię, serigrafię. Jest w stanie wzbogacać swoją wypowiedź artystyczną przez łączenie technik klasycznych z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej.

Absolwent specjalności GRAFIKA PROJEKTOWA posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe.

Profile zawodowe absolwentów:

  • artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
  • dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
  • projektant grafiki użytkowej – w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
  • grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji,
  • kurator wystaw,
  • animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
  • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl