Fizyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia I stopnia na kierunku fizyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają studentowi zapoznać się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń z zastosowaniem matematyki na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia specjalistyczne pozwolą studentowi zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę np. w placówkach medycznych, biofizycznych czy związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy fizyki, Repetytorium z fizyki, Repetytorium z matematyki, Analiza matematyczna, Pracownia fizyczna wstępna, Metody opracowania wyników pomiarów, Technologie informacyjne, Algebra z geometrią, I Pracownia fizyczna, Astronomia, Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Podstawy fizyki kwantowej, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa, Fizyka ciała stałego, Termodynamika i fizyka statystyczna, Elektrodynamika, Pracownia specjalistyczna, Pracownia dyplomowa.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-F-LS

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizyka_I.pdf

 WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

  • biofizyka molekularna i medyczna

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych szeroko rozumianą biofizyką. Na tej specjalności będzie można zapoznać się z wiedzą dotyczącą np. biochemii, anatomii czy metodami diagnostyki medycznej. Studenci poznają aparaturę stosowną np. badaniach biotechnologicznych.

  • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Na tej specjalności poruszane będą zagadnienia związane z energetyką jądrową. Będzie można uzyskać wiedzę chociażby o budowie elektrowni i jej zasadach działania, a także zapoznać się z aspektami bezpieczeństwa związanymi ze stosowaniem materiałów promieniotwórczych. Studenci zapoznają się też z metodami diagnostyki medycznej stosującej metody jądrowe.

  • fizyka doświadczalna

Ta specjalność skierowana jest do studentów mających „zacięcie” eksperymentalne i pomiarowe. Szereg przedmiotów z tej specjalności kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, czyli zestawienie aparatury pomiarowej i przeprowadzenie za jej pomocą różnorakich badań. Dlatego w programie tej specjalności znajdują się przedmioty takie jak: pracownie oraz elektronika i automatyka pomiarów, numeryczne opracowanie wyników pomiarów.

  • fizyka teoretyczna i astrofizyka

Specjalność dla studentów lubiących rozwiązywać problemy fizyczne przy użyciu narzędzi teoretycznych. W programie tej specjalności  pojawiają się zajęcia, których zadaniem jest przybliżenie studentów różnych metod obliczeniowych fizyki. Jest tu tez miejsce na teorie związane z mechaniką ośrodków ciągłych, astrofizyki czy fizykę jądra i cząstek elementarnych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
  • nauczyciel,
  • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
  • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl