Finanse i rachunkowość

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Finanse i rachunkowość jest to kierunek, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Student uczestnicząc w zajęciach zrozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Matematyka dla ekonomistów, Informatyka dla ekonomistów, Mikroekonomia, Makroekonomia, Rachunkowość finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Bankowość, Rynki finansowe, Planowanie finansowe, Instytucje rynki kapitałowego, Kreowanie przedsiębiorczości, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie, Marketing, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Bankowość i rynki finansowe (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0507/072146-fir-i-st-birf-bankowosc-i-rynki-finansowe-2014-2015-pdf.pdf)
 2. Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0410/072543-fiop.pdf)
 3. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0508/144823-rpi-st.pdf)
 4. Specjalista bankowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0905/133643-1617-i-st-speb.jpg)

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru V.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

 

Możliwości zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl