Ekonomia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Ekonomia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wszechstronnej wiedzy ekonomicznej i przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent studiów Ekonomia potrafi przeprowadzać analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), głównie na stanowiskach operacyjnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest przygotowany do swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Matematyka dla ekonomistów, Statystyka, Podstawy prawa gospodarczego, Mikroekonomia, Makroekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Rachunkowość, Bankowość i ubezpieczenia, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Gospodarka regionalna, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Kreowanie przedsiębiorczości, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Biznes międzynarodowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/130148-bm-08-04-15.pdf )
 2. Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0508/104503-ek-iii-rok-i-st-pgr-st.pdf )

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru V.

Sylwetka absolwenta

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących,
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • potrafi przeprowadzić analizę konkretnych problemów gospodarczych i zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia na poziomie operacyjnym,
 • potrafi przygotować prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych z wykorzystaniem różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2.
 • Jest przygotowany do kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich)

Możliwości zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl