Archeologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Archeologia (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów praktycznym, którego głównym celem jest:

 • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa;
 • zapewnienie absolwentowi wiedzy:
 1. o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim;
 2. o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • archeologia Polski
 • archeologia powszechna (z podziałem na poszczególne epoki)
 • źródłoznawstwo archeologiczne (z podziałem na poszczególne epoki)
 • konwersatoria
 • seminaria licencjackie
 • muzealnictwo i ochrona zabytków
 • antropologia fizyczna
 • badania terenowe.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://usosweb.umcs.pl

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie VII semestru (I semestr studiów drugiego stopnia).

Sylwetka absolwenta

 • posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii i pradziejów;
 • posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii;
 • jest w pełni przygotowany do uczestnictwa w badaniach terenowych i opracowywaniu ich wyników;
 • jest w stanie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne).

Możliwości zatrudnienia w:

 • firmach archeologicznych
 • placówkach muzealnych i kulturalnych
 • urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków

Uwagi: Szczegółowe informacje o Instytucie Archeologii, zamieszczone sa na stronie internetowej  www.archeologia.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl