Administracja publiczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Administracja Publiczna II stopnia skierowane są do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji oraz sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np. absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio nie powiązanych z administracją, chcących uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

Studenci w toku swojej edukacji zdobywają wiedzę zarówno z dyscypliny nauki: o polityce i administracji, prawne, a także o komunikacji społecznej i mediach. Student w toku studiów nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, jak również kształtowania wizerunku podmiotu wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej oraz dobrej komunikacji z interesariuszami i klientami administracji.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków administracji, jak i praktyków zatrudnionych m.in. w urzędach: Miasta Lublin, Marszałkowskim oraz Wojewódzkim. Harmonogram zajęć ma gwarantować przyszłym absolwentom przedmiotowego kierunku wiedzę i umiejętności pozwalające na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Istotnym elementem procesu kształcenia na kierunku Administracja Publiczna studia II stopnia będą specjalnie zaprojektowane i zindywidualizowane praktyki (w łącznym wymiarze 360 godzin), realizowane przede wszystkim w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, których działanie powiązane jest z administracją publiczną.

Proponowany kierunek jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesną administracją publiczną, dla której sprawnego funkcjonowania ważne są nie tylko procedury prawne, lecz także zagadnienia powiązane ze współrządzeniem i partycypacją, ekonomią i przedsiębiorczością czy komunikacją społeczną.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,administracja-publiczna,76252.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl