Rolnictwo

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki rolnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Rolnictwo jako dyscyplina naukowa integruje w sobie wiedzę z szerokiego zakresu, daleko wykraczającego poza jego stereotypowe postrzeganie. Studia na tym kierunku dają wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska – to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Herbologia
  • Gleboznawstwo
  • Fizjologia roślin
  • Hodowla roślin i nasiennictwo
  • Melioracje z elementami miernictwa
  • Mikrobiologia
  • Fizjologia zwierząt

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Agronomia
  • Agroturystyka
  • Polityka rolnośrodowiskowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę ekologiczną, biologiczno-chemiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Możliwości zatrudnienia

Może pracować w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także w prowadzeniu gospodarstw rolniczych i produkcji zwierzęcej. Jest również cenionym specjalistą z zakresu turystyki zorganizowanej (specjalność – agroturystyka). 

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/rolnictwo/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl