Techniki dentystyczne

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek ten jest szczególnie polecany dla osób posiadających zdolności manualne, lubiących zajęcia precyzyjne, charakteryzujących się wyobraźnią przestrzenną.

Tytuł zawodowy: licencjat

Sylwetka absolwenta

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności z zakresu technik dentystycznych. Są polecane osobom posiadającym zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną. W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i inżynieryjnej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku techniki dentystyczne jest przygotowany do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach protetycznych, jak też prowadzenia własnej pracowni dentystycznej o profilu protetycznym bądź ortodontycznym oraz do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia/kierunki-studiow/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
www.umlub.pl

Biuro Rekrutacji
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel.: +48 (81) 448 50 73,
tel.: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Chodźki 7 (DS 3)
20-093 Lublin
tel.: +48 (81) 448 67 32
ckp@umlub.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Witolda Chodźki 7 (Budynek Dydaktyczny),
20-093 Lublin
Faks: +48 (81) 448 77 02
szkoladoktorska@umlub.pl