Lekarski

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny

Wydział: Wydział Lekarski

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

Tytuł zawodowy: magister

Sylwetka absolwenta

  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędną do wykonywania zawodu lekarza,
  • potrafi skutecznie przeciwdziałać stanom zagrożenia życia oraz udzielać pierwszej pomocy,
  • posiada umiejętność myślenia syntetycznego oraz  szybkiego podejmowania decyzji,
  • posiada umiejętność współpracy z ludźmi oraz jest zdolny do zarządzania placówkami służby zdrowia,
  • może ubiegać się o pracę w szpitalach, przychodniach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • ma możliwość pracy w instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny.

Cel studiów

Student kierunku lekarskiego od początku zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając zarówno jego obraz makroskopowy, mikroskopowy jak i  procesy w nim zachodzące. Ten okres edukacji ma na celu gruntowne przygotowanie do wejścia w nauczanie przedmiotów klinicznych, przekazujących wiedzę o chorobach, ich leczeniu i zapobieganiu. Absolwent kierunku lekarskiego jest doskonale przygotowany teoretycznie i praktycznie do wejścia w kolejne etapy poznawania różnych dziedzin medycyny w ramach szczegółowych specjalizacji. W trakcie studiów każdy ma możliwość rozwinięcia swoich własnych zainteresowań naukowych poprzez działalność w kołach naukowych oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Studia na kierunku lekarskim to także możliwość doskonalenia umiejętności klinicznych poprzez staże wakacyjne w placówkach służby zdrowia.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia/kierunki-studiow/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
www.umlub.pl

Biuro Rekrutacji
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
tel.: +48 (81) 448 50 73,
tel.: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Ul. Chodźki 7 (DS 3)
20-093 Lublin
tel.: +48 (81) 448 67 32
ckp@umlub.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej
ul. Witolda Chodźki 7 (Budynek Dydaktyczny),
20-093 Lublin
Faks: +48 (81) 448 77 02
szkoladoktorska@umlub.pl