Zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Otaczające nas przedmioty, zanim się zmaterializowały, musiały zostać zaprojektowane, a następnie wyprodukowane. Proces ten jest procesem złożonym, a odpowiednie nim zarządzanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 • Mikroekonomia
 • Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Przygotowanie produkcji
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Podstawy eksploatacji maszyn
 • Napęd i sterowanie maszyn technologicznych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Menedżerska
 • Techniczna

Sylwetka absolwenta

Jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będziesz gotowy do zarządzania procesami produkcyjnymi, a jednocześnie wyposażony w niezbędne umiejętności zarządzania ludźmi. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunkach: Zarządzanie, realizowanym na Wydziale Zarządzania lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, realizowanym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Możliwości zatrudnienia

Twoja praca po Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji to: specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżer logistyki, inżynier produkcji, doradca techniczny i organizacyjny w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania, specjalista w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-mechaniczny

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl