Robotyzacja procesów wytwórczych

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na opracowywanie planów wdrożenia i integracji zaawansowanych maszyn (np. robotów przemysłowych) w środowisku wytwórczym. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki i inżynierii produkcji pozwalającą na zrozumienie złożonych problemów robotyzacji rzeczywistych procesów wytwórczych, ich analizę i optymalizację. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych.

Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnianie w działach utrzymania ruchu i zarządzania produkcją zakładów produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. na stanowisku kierowniczym w zakładach przemysłowych, specjalisty w firmach usługowych i doradczych z branży automatyki przemysłowej, robotyki i technologii, a także samodzielnego przedsiębiorcy lub członka zespołu projektowo-wdrożeniowego z branży sterowania i automatyki przemysłowej.

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-mechaniczny

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl