Podyplomowe studia menedżerskie

Университет: Люблинская Политехника

Департамент : Факультет Менеджмента

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie (Postgraduate Management Studies) skierowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata lub inżyniera), pragnących pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Program podstawowy po polsku

  • ZiM — zarządzanie i marketing (192 godz.)
  • ZZL — zarządzanie zasobami ludzkimi (192 godz.)

Program rozszerzony po angielsku (dodatkowo 48 godzin zajęć)

  • Human Resource Development
  • Marketing.

Dodatkowe informacje:

http://mba.pollub.pl/pmsc/index.htm

Люблинская Политехника
ул. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 41 00
факс +48 (81) 538 46 57
lut.international@pollub.pl
www.pollub.pl

Бюро Восточного Партнерства
ул. Nadbystrzycka 42, кабинет 1101
20-501 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 4546
факс +48 (81) 538 4135
ukraina@pollub.pl
cppw@pollub.pl