Podyplomowe studia menedżerskie

College: Lublin University of Technology

Department: Faculty of Management

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie (Postgraduate Management Studies) skierowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia (dyplom licencjata lub inżyniera), pragnących pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Program podstawowy po polsku

  • ZiM – zarządzanie i marketing (192 godz.)
  • ZZL – zarządzanie zasobami ludzkimi (192 godz.)

Program rozszerzony po angielsku (dodatkowo 48 godzin zajęć)

  • Human Resource Development
  • Marketing.

Dodatkowe informacje:

http://mba.pollub.pl/pmsc/index.htm

Lublin University of Technology
Rector’s Office
Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 538 41 00
fax: +48 (81) 538 46 57
rektor@polllub.pl
politechnika@pollub.pl
www.pollub.pl

Full degree studies in English
lut.international@pollub.pl

International Relations Office
phone: +48 (81) 538 41 10
b.kijak@pollub.pl

Office of International Education
bwm@pollub.pl