Matematyka

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Podstaw Techniki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Fizyka techniczna
  • Równania różniczkowe i różnicowe w zastosowaniach
  • Analiza niepewności pomiarowych
  • Analiza matematyczna
  • Procesy stochastyczne i teoria sterowania
  • Teoria niezawodności
  • Teoria miary i całki

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Tutaj rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętności korzystania z modeli matematycznych do rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi. Kierunek ten zapewnia naukę praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej, uczy metod rozwiązywania problemów w przemyśle, produkcji i usługach, ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Studia na kierunku Matematyka dadzą Ci umiejętności niezbędne w świecie gospodarki i biznesu. Tutaj zdobędziesz doświadczenie we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin w zakresie analizy problemów inżynierskich, ich modelowania, doboru metod rozwiązywania oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Możliwości zatrudnienia

Specjalnie opracowany program nauczania matematyki pozwoli Ci znaleźć pracę w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki: działach finansowo-operacyjnych, działach audytu, controllingu i strategii, działach prognoz, analiz i rozwoju, działach zaopatrzenia, transportu i logistyki, działach utrzymania ruchu, działach technologii i procesów wytwórczych firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, instytucjach o profilu statystycznym oraz wielu innych. Jeżeli czujesz powołanie do zawodu nauczyciela matematyki, ten kierunek również jest idealny dla Ciebie. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz mógł realizować swoje marzenie.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-podstaw-techniki

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl