Matematyka

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Podstaw Techniki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Matematyka dyskretna
  • Podstawy teorii niezawodności
  • Statystyka matematyczna
  • Inżynieria ubezpieczeń życiowych
  • Inżynieria ubezpieczeń majątkowych
  • Ekonometria
  • Wielowymiarowa analiza danych
  • Hurtownie danych i systemy analizy danych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studia na Edukacji Techniczno-Informatycznej pozwolą Ci osiągnąć wykształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania, budowy maszyn, metod badań materiałów, jak i w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Studiując tu posiądziesz gruntowną wiedzę informatyczną na przykład na temat tworzenia aplikacji w językach programowania czy zastosowań technik multimedialnych. Tutaj uzyskasz tytuł inżyniera, rozwiniesz swoją wiedzę matematyczną, zdobędziesz umiejętności korzystania z modeli matematycznych do rozwiązywania złożonych zagadnień praktycznych. Kierunek ten zapewni Ci naukę praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej, pomoże również rozwinąć umiejętności językowe, które umożliwią swobodne korzystanie z literatury naukowej i ułatwią kontakty z międzynarodowym środowiskiem zawodowym.

Możliwości zatrudnienia

Studia na kierunku Matematyka dadzą Ci niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające w przyszłości łatwiej odnaleźć się w świecie biznesu, przemyśle i instytucjach finansowych. Nauczysz się efektywnego posługiwania narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę inżyniera w przemyśle, usługach, ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Specjalnie opracowany program nauczania matematyki ma na celu dać Ci szansę na pracę w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki: działach aktuarialnych i analitycznych banków oraz zakładów ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i izbach obrachunkowych, działach finansowych, operacyjnych, audytu, logistyki, prognoz i analiz w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych, urzędach statystycznych i działach badań rynkowych, ośrodkach badania opinii publicznej i prognoz społecznych oraz wielu innych.

Jeżeli czujesz powołanie do zawodu nauczyciela, ten kierunek również jest idealny dla Ciebie. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych (Podyplomowe Studia Pedagogiczne prowadzone przez Wydział Podstaw Techniki) będziesz mógł podjąć pracę w szkole.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-podstaw-techniki

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl