Budownictwo

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

W budownictwie, niezmiennie od wieków, znajduje zatrudnienie wiele osób na całym świecie, dlatego jest to jeden z podstawowych i tradycyjnych, a zarazem prestiżowych kierunków studiów na uczelniach technicznych.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Projektowanie budynków mieszkalnych w technologii
  BIM
 • Oddziaływania drgań na ludzi i obiekty budowlane
 • Żelbetowe konstrukcje szkieletowe
 • Mechanika kompozytów
 • Diagnostyka, utrzymanie i remonty mostów
 • Wzmacnianie i remonty nawierzchni
 • Izolacje i osuszanie budowli

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Remonty i konserwacja zabytków
 • Budownictwo ekologiczne
 • Civil Engineering Structures and Ecological Engineering (spec. w języku angielskim)
 • Ecological Engineering in Transport Infrastructure (spec. w języku angielskim)

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Po ukończeniu studiów I stopnia może ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia, o uprawnienia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możliwości zatrudnienia

Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, w ośrodkach badawczych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej także innych związanych z budownictwem i architekturą.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-budownictwa-i-architektury

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl