Architektura

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Architektura to piękno, estetyka, ale również funkcjonalność, konstrukcja i technologia wykonania obiektu.

Tytuł zawodowy: inżynier

Wszystkich kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje egzamin z rysunku.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Kształtowanie obiektów inżynierskich
 • Dokumentacja budowlana
 • Sztuka współczesna
 • Geodezja
 • Technologie inżynierskie w obiektach zabytkowych
 • Wstęp do projektowania w obiektach zabytkowych
 • Fizyka budowli
 • Infrastruktura Techniczna Miast
 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje betonowe
 • Rysunek techniczny

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Jeśli lubisz tworzyć bryły budynków, planować ich funkcje, projektować przestrzeń, w której będą zlokalizowane, a dodatkowo lubisz rysować i masz talent twórczy, to architektura jest idealnym kierunkiem dla Ciebie. Realizując program studiów na tym kierunku, zdobędziesz, między innymi, wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, konserwacji zabytków, budownictwa, a także kierowania procesem inwestycyjnym i przepisów techniczno-budowlanych. Zdobędziesz umiejętności kształtowania przestrzeni i środowiska człowieka, a przede wszystkim projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa użytkowania obiektów. Studia umożliwią Ci zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budownictwie, organizacją procesu budowlanego oraz z technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie.

Możliwości zatrudnienia

Zostaniesz przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w zespołach prowadzących badania naukowe z zakresu architektury oraz jednostkach doradztwa technicznego. Dzięki specjalistycznemu wykształceniu i umiejętnościom językowym będziesz mógł podjąć pracę w zawodzie architekta w kraju i za granicą. Dodatkowo, po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki, możesz uzyskać pełne uprawnienia zawodowe, które umożliwią Ci pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-budownictwa-i-architektury#WBiA

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl