Ogrodnictwo

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Ogrodnictwo to dziedzina nauki zajmująca się hodowlą i uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych, a także projektowaniem, urządzeniem i pielęgnacją terenów zieleni.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Genetyka
  • Fizjologia
  • Produkcja ogrodnicza
  • Uprawa roślin sadowniczych, warzywnych, przyprawowych, ozdobnych
  • Nasiennictwo i szkółkarstwo
  • Projektowanie i urządzanie ogrodów
  • Pielęgnacja terenów zieleni
  • Ekonomika
  • Organizacja produkcji ogrodniczej

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i urządzania ogrodów, pielęgnacji roślin ozdobnych, warzywnych i przyprawowych, a także zarządzania produkcją.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku znajdzie pracę w gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, w firmach i ośrodkach doradztwa rolniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, w gospodarstwach warzywniczych i zielarskich lub produkujących rośliny ozdobne i ozdobny materiał szkółkarski, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym, w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, w kwiaciarniach.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/kierunek-ogrodnictwo/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl