Turystyka kulturowa

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Program studiów uwzględnia podstawowe szkolenia ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Ameryka Północna i Południowa
 • Modele zarządzania i organizacji turystyki
 • Zintegrowane planowanie rozwoju turystyki
 • Systemy rozliczeń usług w turystyce
 • Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznych
 • Współczesna kultura Rosji
 • Strategie rynkowe w turystyce

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Zarządzanie i promocja w ruchu turystycznym
 • Geoinformacja

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada znajomość obsługi oprogramowania GIS oraz baz danych czasowo przestrzennych, umiejętność gromadzenia, prezentacji i udostępniania danych przestrzennych, przygotowania interaktywnych aplikacji GIS, umiejętność zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, a także umiejętność prowadzenia firmy turystycznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy jako:

 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • animator czasu wolnego
 • stewardesa
 • specjalista obsługi klienta linii lotniczych
 • specjalista geoinformacji

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/turystyka-kulturowa/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl