Teologia – kurs dla świeckich

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Teologii

Dziedzina nauki: nauki teologiczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Studia przygotowują między innymi do podjęcia pracy katechety lub redaktora w mediach katolickich.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia zbawienia
  • Patrologia
  • Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu
  • Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia
  • Teologia moralna ogólna
  • Sacrum w dorocznej obrzędowości ludowej
  • Teoria poznania

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę humanistyczno-społeczną, znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół, pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich, w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/teologia-kurs-b/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl