Szkoła Doktorska KUL

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Szkoła Doktorska KUL

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki teologiczne, sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: doktoranckie

Język studiów: polski

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o sztuce,
 • nauki prawne,
 • nauki teologiczne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • prawo kanoniczne,
 • psychologia.

http://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

https://phd.kul.pl/
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl