Socjologia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia badają zmiany i procesy w społeczeństwie, turystyce i kulturze.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Historia myśli społecznej i socjologicznej
 • Mikrostruktury społeczne
 • Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym
 • Klasyczne teorie socjologiczne
 • Metody badań jakościowych
 • Metody badań ilościowych
 • Antropologia gospodarcza

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Animacja sportu rekreacyjnego i turystyki
 • Służby publiczne i polityka rodzinna
 • Socjologia gospodarki i Internet
 • Społeczności lokalne i animacja kultury

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wie jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet, potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym, a także ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa.

Możliwości zatrudnienia

Miejsca pracy dla absolwenta to instytucje badawcze i marketingowe (badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, poszczególne działy dużych firm: m.in. działy promocji, komunikacji, badań i analiz, współpracy międzynarodowej, kadr, zasobów ludzkich.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/socjologia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl