Retoryka stosowana

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Filozofii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia kształtują między innymi trudną umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Współczesne teorie retoryki
  • Środki retoryczne w wypowiedziach oratorskich
  • Etykieta wystąpień publicznych
  • Etos w dyplomacji
  • Retoryka w reklamie
  • Strategie negocjacyjne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Retoryka w dyskursie dyplomatycznym
  • Retoryka w dyskursie marketingowym

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności tworzenia przekazów artystycznych marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji. Ponadto zna mechanizmy tworzenia mów i organizacji wystąpień okolicznościowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może pracować jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations.

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/retoryka-stosowana-studia-ii-stopnia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl