Psychologia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydzial Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy na temat psychiki człowieka wobec społeczeństwa, rynku pracy czy zdolności edukacyjnych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Psychologia percepcji
  • Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej
  • Biologiczne podstawy zachowania
  • Procesu poznawcze
  • Emisja głosu
  • Neuromarketing
  • Trening prowadzenia szkoleń i rozwój zawodowy

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Psychologia wspierania jakości życia
  • Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest zaznajomiony z zagadnieniami podstaw teoretycznych i empirycznych badań psychologicznych, analizy i interpretacji danych empirycznych, pomocy osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, organizacji i monitoringu w zakresie procesów: diagnostycznego terapeutycznego, rehabilitacyjnego, resocjalizacyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także trenera biznesu, specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psycholog transportu.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/psychologia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl