Prawo w biznesie

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku będzie miał szansę odbyć praktyki w renomowanych firmach i instytucjach w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Finanse i podatki w działalności gospodarczej
  • Rynek ubezpieczeń społecznych
  • Startup
  • Zarządzanie projektem – case study
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych
  • Marketing

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność zarządzania projektem – w oparciu o Case Study z prawnikami i przedsiębiorcami, analizowanie rynku i konkurencji oraz zjawisk zachodzących w państwie, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto zna efektywne metody i etykietę porozumiewania się z partnerami biznesowymi i współpracownikami, a także prowadzenia negocjacji biznesowych.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również jako osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/prawo-w-biznesie/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl