Prawo kanoniczne

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Jedną z umiejętności kształtowanych na kierunku Prawo kanoniczne jest zdolność krytycznego myślenia i doboru informacji.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Prawo rzymskie
  • Biblia- istota i rola w kulturze
  • Podstawy światopoglądu katolickiego
  • Historia źródeł kościelnego prawa polskiego
  • Historia powszechna prawa kanonicznego
  • Prawo o sakramentach świętych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych, sporządzania pism procesowych i umów, a także wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych. Jest przygotowany w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego gruntowna wiedza prawno-kanoniczna.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy w administracji kościelnej (prawnik w instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne), w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych), a także w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego).

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/prawo-kanoniczne/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl