Master of Business Administration – studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy z dyscypliny: zarządzanie, ekonomia, psychologia, prawo i finanse, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, rozwój kreatywności, zarządzania wielowymiarowego. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. Studia są przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, którzy budują własną markę; menagerom średniego i wysokiego szczebla podejmujących decyzje w ramach organizacji; przyszłym liderom biznesu, którzy zajmują bądź chcą zajmować stanowiska kierownicze; ludziom biznesu, ukierunkowanym na rozwój osobisty i zawodowy. Studia dają możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w różnych obszarach biznesu oraz pracy z ludźmi. Nabyte kompetencje zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie MBA. Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
 • osoby, które:
  • pełnią funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego (m.in. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy)
  • pełnią funkcje kierownicze w instytucjach publicznych
  • planują objąć powyższe funkcje na kolejnym etapie rozwoju zawodowego
  • chcą nabyć dodatkowej wiedzy oraz rozwinąć umiejętności i kompetencje, posiadając już wieloletnie doświadczenie menadżerskie

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/master-of-business-administration-wns/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl