Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku posiada wiedzę z zakresu turystyki kulturowej,  promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia polityczna wybranych państw europejskich
  • Historia architektury
  • Geografia turystyczna świata
  • Turystyka w Polsce
  • Tradycje społeczne XIX i XX wieku
  • Geografia historyczna religii i wyznań
  • Prawo w turystyce

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada praktyczne umiejętności promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/krajoznawstwo-turystyka-kulturowa/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl