Kognitywistyka

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Filozofii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do:

  • Badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań.
  • Badania i działania w zespołach interdyscyplinarnych.
  • Pracy jako architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych) w ośrodkach przetwarzania danych, jako architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (filozofia)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu, np. metod twórczego myślenia, neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, sztucznej inteligencji, programowania, tworzenia baz danych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl