Kognitywistyka

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Filozofii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Psychologia poznawcza
  • Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką
  • Programowanie w języku Python na potrzeby sztucznej inteligencji
  • Psychologia rozwojowa
  • Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki
  • Fenomenologia i ontologia stanów mentalnych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
  • Sztuczna inteligencja

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada szereg umiejętności praktycznych, takich jak techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę jako trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekt informacji w branży reklamowej.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/kognitywistyka/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl