Historia sztuki

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku historia sztuki przygotowują między innymi do pracy muzealnika lub animatora kultury.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Antropologiczne konteksty sztuki średniowiecznej
  • Kobiety w malarstwie europejskim. Malarki i modelki
  • Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych
  • W kręgu sztuki Europy i I Rzeczypospolitej
  • Historia europejskich kolekcji rzeźb antycznych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa podstawową wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualnej; obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków.

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/historia-sztuki/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl