Filologia polska

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia na filologii polskiej przygotowują do podjęcia pracy między innymi w mediach i instytucjach kultury.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia literatury
  • Literatura staropolska
  • Analiza dzieła literackiego
  • Literatura staropolska
  • Analiza dzieła literackiego
  • Stylistyka praktyczna

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska
  • Krytyka literacka i artystyczna

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę filologiczną w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej oraz teorii literatury, a także kompetencje komunikacyjne i biegłe w posługiwaniu się językiem polskim.

Ponadto posiada umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów, umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się na temat języka, kultury i literatury dawnej i współczesnej, umiejętność analizy i interpretacji wytworów współczesnej kultury.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w zawodach wymagających biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzy w zakresie literatury i kultury polskiej. Poza tym po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej.

Ukończenie specjalizacji krytyka literacka i artystyczna pozwoli na podjęcie zatrudnienia w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej czy instytucjach kultury.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-polska/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl