Filologia angielska

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Praktyczna nauka języka angielskiego – tłumaczenia pisemne ang.-pol., pol.-ang.
  • Translatoryka
  • Dydaktyka
  • Biblia – istota i rola w kulturze
  • Językoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada dobrą znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT. Jest zaznajomiony z elementami językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translatoryki.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może zdobyć pracę wszędzie tam gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/filologia-angielska/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl