Biotechnologia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Biotechnologia to kierunek zajmujący się badaniami  i przeprowadzaniem procesów w zakresie chemii, biologii i biochemii.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Bioinformatyka
  • Biotechnologia roślin
  • Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków
  • Roślinne substancje bioaktywne
  • GMO – zyski i zagrożenia
  • Technologie bioenergetyczne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Biotechnologia związków bioaktywnych
  • Biotechnologia eksperymentalna

Sylwetka absolwenta

Absolwent posługuje się sprzętem laboratoryjnym, potrafi przygotować ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii, prowadzić podstawową hodowlę komórkową i tkankową, wykonywać analizy służące do oceny podstawowych parametrów immunologicznych, projektować i wykonywać proste zadania badawcze, planować i projektować linie produkcyjne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę jako biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków. Miejscami pracy będą dla nego przemysłoww ośrodki naukowo-badawcze wykorzystujące procesy biotechnologiczne, laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne, firmy farmaceutycznye, stacje hodowli roślin, zakłady gospodarki komunalnej oraz urzędy zajmujące się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/biotechnologia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl